Vårt första strandprojekt som benämns LOVA (lokalt vattenprojekt) med upptagning av släke som startade 2011 är nu avslutat. Redovisning för hela perioden 2011-2015 lämnades in och godkändes med vissa justeringar av Länsstyrelsen i januari 2016 efter det att Mikael Keinonen, Thomas Frid och Ove Kolmodin sammanträffat med ansvariga på LS 14/1 2016.
Samma dag överlämnades en ny ansökan för perioden 2016-2018. Målet är att ta upp minst 1 ton fosfor och drygt 5 ton kväve/år genom släkeupptagning i Hideviken.

Detta skall vi genomföra med hjälp av våra medlemmar i Hidevikens samfällighet samt en del maskinell hjälp.
Totalt beräknades förra periodens resultat till 67 ton kväve och och 3,5 ton fosfor!Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som ställt upp och skördat släke under den gångna perioden och vi hoppas på eran och ännu flers insats kommande år. Det är bra träning för kroppen och mycket socialt att träffas på stranden på söndagsförmiddagar vecka 25-32. Det går även bra att skörda övriga tider. Projektet bygger på att vi måste matcha maskintimmar mot ideella arbetsinsatser.
Väl mött
Styrelsen