Styrelsen har vid ¨årsmötet 2016 beslutade att anta den reviderade områdesplanen. En grupp har bildas för att fortsättningsvis hjälpa till med att prioritera åtgärderna.

Hide Samfällighetsförening karta

Grönområdesplanen öppnas spm pdf i separat fönster