strandboden

Hide Vägförening uppförde en bod i Bobviken 2013 bestående av 10 andelar. I och med förrättningen övergick denna till Hide Samfällighet. De som har andelar i boden ansvarar för dess skötsel.
Avtalet som slöts med de 10 andelstagaren: AndelsAvtaletStrandbod.pdf