Styrelsen är mycket glada över att nu kunna gå vidare med projektet Hide algskörd och så småningom förbättra problemen med släke i vår vik. Det kommer att kräva en hel del arbete och styrelsen ska nu träffas för att arbeta fram de närmaste planerna.