Klicka på kartan så får du upp en stor dito.

Det kan vara segt att få upp den om du har modem.

Samfällighetsföreningens båtnadsområde begränsas av den heldragna
svarta linjen och en linje ca 100 meter söder om kartans nedre kant.

Ett båtnadsområde är ett geografiskt avgränsat område som avgör vilka fastigheter
som anses ha nytta av en gemensamhetsanläggning och som därför ingår i den.