Här kommer lite information om vår samfällighetsförening som alla är med i

Föreningens har att se till att områdets vägar hålls i bra skick och att våra grönområden fungerar som avskiljande ridåer. Trots att det finns drygt 140 fastigheter i området har det inte hittills upplevts så tätbebyggt som det i verkligheten är. Vi är därför måna om att behålla grönområdenas funktion som allmänna naturområden och inte omvandla dem till något parkliknade. Vi försöker också hålla rätt låg profil när det gäller olika gemensamma anordningar och anläggningar. Detta för att områdets karaktär ska behållas och för att hålla avgifterna låga.

Vi har ingen anställd förvaltare utan allt sköts av medlemmarna på frivillig väg. Medlemmarna får själva tukta sly som växer i vägren. Träd, buskar och enar får inte tas bort utan att man först diskuterat med styrelsen. Planer på avverkning och markarbeten på den egna fastigheten, som påverkar föreningens vägar och grönområden, skall i god tid anmälas till styrelsen för godkännande.

Tennisbanan drivs av en egen förening se anslag på boden vid banan. Ansvaret för den fina hamnen ligger på Hidesandens Samfällighetsförening som tillhör några av stamfastigheterna i området. Se anslag i hamnen.

Bänkar o bord finns tillgängliga i boden tennisbanan och kan lånas av medlemmarna för fester och möten.

Årsmöte hålls alltid tredje lördagen i juli. Ingen separat kallelse skickas ut. Dagordning och övriga handlingar hålls tillgängliga på föreningens officiella anslagstavla och på föreningens hemsida. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Medlemskapet i Hide Samfällighetsförening följer fastigheten i enlighet med den Lantmäteriförättning som gjordes 2004. Dvs man är "tvångsansluten" även om det låter lite mer än det är. När ni har ork så ta del av föreningssidan på vår hemsida och då särskilt stadgarna. På vår hemsida hittar ni också en karta över området.

www.hideviken.org

Vi som har haft förmånen att uppleva Hide har verkligen lärt oss älska området och vi hoppas att ni som nyanlända också ska göra det. Är ni återvändare så gör ni redan det. Vi hälsar er välkomna och hoppas att ni ska trivas. Hör av till någon i styrelsen så ska vi försöka hjälpa er tillrätta om det behövs, men kontakta oss även utan anledning så att vi får lära känna varandra.

Styrelsen