Större delen av Hideviken ingår i 3 planlagda områden som tillsamans bildar en enhet med lite olika bestämmelser.

PlanområdeHide

De tre byggnadsplanerna:

Sajgs 1:3C och 1:13. Kännings 1:10 och 3:1 m fl i Hellvi 09-HEL-286.pdf

Stengrinde 1:10 09-HEL-258

Sajgs 1:51 09-HEL-326.pdf