Vägarna är smala och parkering generellt utefter dessa måste undvikas och utgör många gånger trafikhinder särskilt för leverans- sophämtnings och slamsugningsfordon. Strandpromenaden är inte upplåten för fordonstrafik med undantag för sträckan mellan Grindkviar och Stenkviar. Parkering på föreningens grönområden är inte tillåten och då speciellt de som gränsar mot stranden. Parkeringsplats finns anordnad i närheten av norra delen av stranden där också Regionen anordnat dass i närheten av badplatsen.
I Hamnen Boviken finns begränsad parkering anordnad och där finns dessutom sjösättningsramp.
Se nedan skiss:

hideparkering