Posten har begärt att lådorna skall sättas upp
i vägnamnsordning.

Inom samfällighetsföreningens område finns fyra brevlådeställ anordnade. Dessa benämns av posten som Hide stopp 1, stopp 2 o.s.v. Stopp1 finns vid Hide Strandpromenads norra ände. Stopp 2 på Stengrindevägen vid Hammarsvägen. Stopp 3 vid Grindkviar och stopp 4 vid Stenkviar

Vårt postnummer är Lärbro 624 50

Alla fastigheter har fått vägnummer enligt adressbeslut i Kommunen. Det förefaller som om inte alla fastigheterna utefter Stengrindevägen har fått besked om sina vägnummer. De finns angivna på den karta som bifogats beslutet. Fastigheterna har nr 1-15 från Hidevägen till Enekviar, 15 och 17 mellan Enekviar och Hemkviar, 19-27 mellan Hemkviar och Hammarsvägen, 45-55 mellan Grindkviar och Stenkviar. Mellanliggande nr 29-43 är reserverade för exploateringen Sajgs 1:51

För att hitta vägnamnen på Postens postnummerupplysning måste man lägga till Hellvi före vägnamnen.

Som del i denna nyordning har styrelsen fördelat vägarna enligt nedan

Vi har uppmanat alla att märka sina lådor med vägnamn och nummer genom anslag vid repektive stopp och på hemsidan. Lådor som inte var märkta eller på fel stopp har monteras ner lördag den 26/7. De märkat Lådorna har sedan att sorteras och satts upp lördagen den 2/8 av de postgeneraler som utsågs på årsmötet. Finns det några kvarstående synpunkter eller önskemål kontakta någon i styrelse. I och med att vi fått till en bra ordning kommer styrelsen att begära hos posten att den post som kommer vintertid delas ut på alla stopp. Skulle inte detta gå kommer vi begära att posten sätter upp en särskild gemensam viterpostlåda som de ansvarar för.

Stopp I

Hammarsvägen 8-18

Hasselkviar

Hide Strandpromenad

Sajgskviar

Skogskviar

 

Stopp III

Blåeldskviar

Grindkviar

Stengrindevägen 37-49

Ängskviar

Stopp II

Alkviar

Enekviar

Hammarsvägen 1-9

Hemkviar

Stengrindevägen 1-35

Stopp IV

Grankviar

Tallkviar

Stengrindevägen 51-55

Stenkviar

 

 

2008-06-16

Styrelsen