Vi planerar att avlägsna växtlighet på själva stranden med hjälp av jordfräs (jordbrukar typ). Det som blir kvar behöver avlägsnas med krattor etc. Din insats kommer att behövas för att stranden ska bil fin till säsonge. Närmare information kommer.

STYRELSEN