Lamm_s

Lammen har nu återkommit till Hide. 14 stycken finns vid Strandpromenaden.

DSC_0590Exred2

En tacka eller hur!

Det är Gutelamm, såväl bagge som tacka har två välutvecklade, svagt vridna, konvergerande eller divergerande, till utformningen spegelvända horn med kraftig räffling och tydliga "årsringar". Baggarnas horn är stora och kraftiga, tackornas horn smalare och gracila.

DSC_0592

Så här ser det ut innom det område som de betade av på ungefär en vecka. De har nu flyttats till andra sidan vägen ( väster om Strandpromenaden)

DSC_0586

Här finns det mer att äta men man håller koll på fotografen.

DSC_0587

Olika färger