Grillkotan_s

Grillkåtan är nu på plats.

Kåtan har ställts till Hidevikens Samfällighetsförenings förfogande. Styrelsen har tacksamt mottagit detta erbjudande och har sökt och fått nödvändiga tillstånd av Kommunen för att få placera den norr om Bångån i skogsbrynet alldeles vid övergången till sanden.

Kåtan har nu monterats ner och rests på sin nya plats den 9 juni.

Meningen är att medlemmarna skall kunna utnyttja kåtan för trivsamma stunder. Närmare anvisningar/regler kommer så småningom.

Vi framför stort tack till de som hjälpt åt att få den på plats.

Grillkotan

Foto Thomas Frid

Familjen Forsslund grillade i kåtan måndag 25/6

120625-1837_N4780

Foto: Ola Forsslund

120625-1809_N4764

Varm och gosigt trots regn och rusk (nästan storm)

Foto: Ola Forsslund

120625-1725_N4745

Barnbarnet Klara tittar ut genom fönstret där bryggan och viken speglar sig.

Foto: Ola Forsslund