12-07-01_1_s

12-07-01_1_s
Nu är strandarbeter igång Foto Thomas Frid

12-07-01_2_s

Det finns en hel del att göra men fint blir det.