Strandrensningsmaskinen skyfflar upp sand och släkerester på ett metallband och sållar bort allt skräp som sedan samlas i en behållare och som töms vi behov. Vid torr sand kan maskinen gå djupare. Det finns en liknande maskin på Fårö och nu har även Ulf Smedberg köpt en liknande för att sälja sina tjänster.

DSC07253

 

DSC07257